[ข่าว] ฟันผุกวนใจ ฟลูออไรด์วานิชพิชิตฟันผุ

หากลูกหลานใครที่กำลังมีปัญหาฟันผุ ฟลูออไรด์วานิช (fluoride varnish) เหมาะสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี และผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุสูง โดยเฉพาะเมื่อมีจุดสีขาว (white spot lesion) บนผิวฟันซึ่งเป็นสัญญาณบอกการเริ่มต้นของรอยผุ เมื่อฟลูออไรด์วานิชสัมผัสบริเวณผิวฟันที่มีจุดสีขาวซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง ทำให้เกิดผลึกแคลเซียมฟลูออไรด์ที่ผิวเคลือบฟัน ทำให้ช่วยหยุด รอยผุระยะเริ่มต้นไม่ให้ลุกลามต่อไปได้ ฟลูออไรด์วานิชสามารถป้องกันฟันผุในฟันแท้ได้ 46% และในฟันน้ำนม 33% http://www.info.dent.nu.ac.th/dentalHospital/index.php/2012-09-18-18-57-27/5-pedo/93–professional-use-fluoride ฟลูออไรด์ทำไมต้องเคลือบ ประโยชน์ของการเคลือบฟลูออไรด์ ผู้เขียนเป็นอีกหนึ่งบุคลากรที่คลุกคลีอยู่กับการใช้ฟลูออไรด์ ถามว่าฟลูออไรด์ที่มีอยู่ในยาสีฟันไม่เพียงพอเหรอ … Read More