[ข่าว] ด่วน! เปิดช่องทางคนไข้ฉุกเฉินติดต่อหมอฟันช่วงโควิด-19

2020-0419 หลังกรมการแพทย์ออกประกาศแนวทางการรักษาทางทันตกรรมช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รักษาเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ส่งผลให้ร้านทำฟันหลายแห่งหยุดให้บริการ ทันตแพทย์จิตอาสาจึงให้คำปรึกษาเรื่องช่องปากผ่านไลน์ พร้อมคัดกรองคนไข้ฉุกเฉินที่อาจมีความเสี่ยงถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาทันที แม้จะเปิดช่องทางสื่อสารได้เพียง 4 วัน แต่ไลน์แอคเคาท์ “หมอฟันไทยสู้ภัย COVID” ที่กลุ่มวิชาชีพทันตแพทย์รวมตัวกันพัฒนาขึ้น เพื่อให้ปรึกษาปัญหาทางทันตกรรม แนะนำการบรรเทาอาการเบื้องต้น และแนะนำสถานพยาบาลกรณีคนไข้มีภาวะฉุกเฉินต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน ก็มีคนไข้เข้ามาขอคำปรึกษาแล้วเกือบ 400 คน หลังกรมการแพทย์ออกประกาศแนวทางการรักษาทางทันตกรรมในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้รักษาเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จากละอองฝอยที่ฟุ้งกระจายขณะทำฟัน หนึ่งในทีมงานที่พัฒนาระบบ เล่าว่า ขณะนี้มีทันตแพทย์จิตอาสากว่า 400 คน แต่ละวันจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาให้ทำงานวันละ … Read More